1. Startsida
  2. FAQ
People working on construction site

FAQ

Här nedan kan ni hitta vanliga frågor och svar.

Information till användare om nya licensmodellen. Inspelat webbinarium, 29 april 2021.

Licenser

Kan min organisation stängas av så att vi inte kan göra beräkningar?

Ja faktiskt. Följs inte ingångna avtal stängs organisationen av. De tydligaste exemplen är när avtal inte returneras, eller om fakturan inte betalas.

Hur sker betalningen?

Betalning av avgifter enligt licensvillkoren ska ske inom trettio (30) dagar från datum för IVLs faktura.

Hur kommer jag igång med min licens?

Ladda ned verktyget och gör ditt licensval. För betallicenser behöver du även mata in faktureringsinformation och liknande. Det kostar inget att ladda ned eller välja licensvalet BM Free för att komma igång. Du kan sedan när som helst uppgradera din licens i verktyget. När du valt en betallicens utväxlas ett användaravtal som skall signeras och returneras till IVL. Du får all sådan information i ett välkomstmeddelande.

Hur hanteras personuppgifter?

Registreringen av ett användarkonto kräver att Licenstagare/Användare anger namn och e-postadress, vilket utgör personuppgifter. Uppgifterna behövs för att identifiera Licenstagare/Användare samt för det fall IVL skulle vara i behov av att komma i kontakt med Licenstagare/Användare med anledning av användning av Plattformen. IVL ska behandla personuppgifterna i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med IVL:s integritetspolicy. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifterna är IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Hur uppdaterar jag betalningsuppgifterna?

Betalningsuppgifter anges i verktyget när du knyter licens. Behöver du uppdatera så meddela oss via ett mejl.

Hur säger jag upp licensen?

Det är en 12 månaders rullande licens och uppsägning ska vara IVL tillhanda skriftligen senast 3 månader innan licensen löper ut.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 3 månader. Får vi ingen uppsägning inom den tiden förlängs licensen automatiskt enligt vårt användaravtal.

Vad kostar licenserna?

Se under rubriken licenser, där finns även prisinformation.

Verktyget

Allmänt

Jag försöker byta lösenord i BM men får felmeddelande, vad gör jag för fel?

Pröva att avinstallera verktyget och installera om det, då brukar det fungera.

Kan jag använda BM för att uppfylla lagen om klimatdeklaration för byggnader?

Ja, Boverkets klimatdatabas finns tillgänglig att använda i BM och därmed göra en beräkning med dess klimatdata vilket krävs för lagkravet. Från BM kan man även exportera en redovisningsfil i xml-format som sedan kan importeras direkt in i Boverkets klimatdeklarationsregister. I exporten används endast Boverkets konservativa klimatdata.​

Jag försöker markera en rad i BM med det fungerar inte, vad gör jag för fel?

Klicka på den grå ”pilen” längst till vänster för den rad du vill markera.

Finns det en ”Entrerprise-installation” av applikationen? ​?

Vi erbjuder inga andra sätt att installera BM på tyvärr. BM använder sig av distributionstekniken ClickOnce för att underlätta uppgraderingar. ClickOnce kräver i sig inte admin-rättigheter, utan även gästanvändaren kan installera BM. Däremot är det möjligt att IT-miljöer kan vara konfigurerade att stoppa ClickOnce-installationer. Vi använder ett certifikat för att signera vårt installationspaket så att det ska gå att konfigurera antivirus och liknande programvaror att släppa igenom BM.​

Resursdatabasen

Finns mer information om den generiska resursen än resursnamnet?

För vissa resurser finns mer information om man håller muspekaren över resursnamnet, men inte för alla resurser. Om man vill vara säker på att resursen överensstämmer med den verkliga resursen ska EPD:er användas.

Finns klimatdata för installationer tillgängliga i BM?

Installationsresurser finns tillgängliga och ligger under Installations-varugrupperna. Dessa klimatdata kommer från Finlands klimatdatabas då det inte finns någon svensk bra data tillgänglig för tillfället. Installationer ligger utanför systemgränsen för klimatdeklarationslagen.​

Finns klimatdata för golv och ytskikt tillgängliga i BM?​

Klimatdata för golv och andra ytskikt finns tillgängliga och ligger under varugruppen Övrigt. Dessa klimatdata kommer från Finlands klimatdatabas då det inte finns någon svensk bra data tillgänglig för tillfället. Ytskikt ligger utanför systemgränsen för klimatdeklarationslagen.​

Ingår armering i resurserna i varugruppen Prefabbetong?

Om prefab-produkten normalt innehåller armering ingår det i resursens generiska klimatdata, på samma sätt som data för lim ingår för en spånskiva. Sedan finns det oarmerade prefabbetongprodukter (t.ex. plattor) och då ingår inte armering i resursens data eftersom det normalt inte finns i produkten.

Digital inläsning

Varför kan jag inte välja t.ex. SPIK och K98 som ”originalkalkylens resursregister” vid import av kalkylfil?

Resursregister SPIK och K98 ägs av Skanska resp. NCC i BM och är inte publika. Därmed är det endast användare som är kopplad mot dessa företag som kan använda respektive resursregister. Så om du ska jobba med någon av dessa register i BM behöver Skanska/NCC bjuda in dig.

EPD:er

Hur lägger man in en EPD i BM om EPD-rapporten innehåller flera olika alternativa produkter?

På samma sätt som du normalt lägger till en EPD men med ökat behov av tydlighet kring vilken produkt detta avser. Om EPD:n innehåller olika alternativa produkter bör man noga specificera vilken av dessa alternativa produkter som läggs in genom att ange t.ex. produktkod/variantangivelse eller liknande. EPD-rapporten som är källan kan laddas in i sin helhet. En annan EPD från samma rapport kan läggas in för sig på samma sätt och med en lika tydlig specifikation och angivelse. Via detta blir det tydligt vilken av EPD-referenserna som ska användas i en kommande beräkning.

Rapporten

I flik ”Bilagsdel Egna val” och ”Hela resurssammanställningen” är vissa rader ”ljusa” och vissa är gråa. Hur ska jag tolka det? Ingår inte alla rader i beräkningen?

Allt som är listat i flik ”Bilagsdel Egna val” och ”Hela resurssammanställningen” är med i beräkningen, även det som är i den gråa delen. Utseendet beror endast på att utskriftsformatet gör att viss del är grått. Om du ska spara bilagorna som pdf-filer får du dra ner rutan (den blå ramen) så allt kommer med i utskriften.