Solpaneler på en villatak

Forskning och uppdrag för fossilfri och förnybar energi

Energiförsörjning för industrin och byggnader

IVL har stor expertis inom industrins energifrågor, liksom för byggnader och transporter. Vi använder modellering och scenarioanalys för att till exempel beskriva effekten av olika styrmedel, både i stora forskningsprojekt och på uppdrag av enskilda kunder.

Fjärrvärme, industriell symbios och biogas

IVL har stark kompetens inom fjärrvärmesystem och omställningen till flexibla system med värmeåtervinning från outnyttjade värmeflöden. Industriell symbios hör också till ett av våra styrkeområden, liksom energieffektivisering i byggnader och biogaslösningar.

IVL Svenska Miljöinstitutet har en bred expertis inom energifrågor. Vi bidrar med forskning och uppdrag för hållbar energiomställning både lokalt, nationellt och globalt.

Elektrifiering, vätgas och bränslen

IVL har inom dessa områden lång erfarenhet av hållbarhetsanalyser inklusive livscykelanalyser, modelleringar och scenarioarbete samt tekno-ekonomiska utvärderingar, policyanalyser och analyser kring kritiska råmaterial, något som är avgörande för hållbarhet i hela värdekejdan.

IVL:s expertområden inom energi

Förnybar energi och fossilfria bränslen

Energifrågan står i centrum i allt klimatarbete. Våra projekt har klimatet i fokus när vi utvecklar nya lösningar och styr mot en hållbar utveckling och mer förnybara bränslen.

Vindkraft, solpaneler och kraftledningar

Enkät: Industriomställning och mer el viktigaste klimatåtgärderna

Stöd till industrins klimatomställning följt av ökad förnybar energi och mer kärnkraft är de viktigaste åtgärderna för att minska Sveriges klimatpåverkan. Det tyckte kandidaterna till riksdagsvalet enligt en enkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.

Läs artikeln

Flygplansvinge i luften och solnedning i bakgrunden

Goda resultat för produktion av förnybart flygbränsle i Östersund

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle som har upp till 86 procent mindre koldioxidutsläpp än jämförbara fossila alternativ.

Läs mer om projektet

Hög med timmer

Pappersindustrins restprodukter blir biobränsle

EU-projektet Pulp and Fuel har som mål att tillverka biodiesel till en låg kostnad genom att ta tillvara på restprodukter från pappers- och massaindustrin och utnyttja synergier mellan våt och torr förgasning.

Läs mer om Pulp and Fuel

Energieffektivisering

Energianvändningen inom såväl bostäder, lokaler och industri behöver effektiviseras i alla led.

City apartments at night time reflecting from the windows in the water below.

Livsstil viktigt för klimatpåverkan från byggnader

Energianvändningen i byggnader med samma funktion varierar stort beroende på beteendemässiga faktorer. Men trots att vår livsstil har betydande effekter på energianvändningen saknas mycket forskning.

Läs mer om forskningsresultatet

Person som går inne i en fabrik

Satsning för cirkulär och resurseffektiv processindustri

I EU-projektet Retrofeed energieffektiviseras sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementindustrin. Effektiviseringen sker med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av kontrollsystem.

Läs mer om Retrofeed

Foto från gamla stan Stockholm. Äldre hus i flera färger vid ett torg.

Klimatbedömning av energiåtgärder

Tidstegen är metod och ett verktyg för att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder. Verktyget har utvecklats för att beräkna hur en förändrad energianvändning under driftfas påverkar framtida utsläpp av växthusgaser i energisystemet.

Läs mer om Tidstegen

Tjänster IVL erbjuder inom energiområdet

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Med fokus på hållbar energiförsörjning inom industrin, bygg- och transportsektorn.

Några av IVL:s experter inom energifrågor

Porträtt på Anton fagerström

Anton Fagerström

Gruppchef

IVL employee Nathalie Fransson

Nathalie Fransson

Expert fjärrvärme

Porträtt på IVL medarbetaren Johan Rootzen

Johan Rootzén

Expert industriell energiförsörjning

Bild på Julia Hansson

Julia Hansson

Expert drivmedel

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.