Hållbarhet från produktion till konsumtion

Hållbarhet med strategisk affärsutveckling.

  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra områden
  4. Konsumtion och produktion

Hållbarhet kombinerat med lönsamhet

Hållbarhetsfrågor genomsyrar allt mer hela produktionskedjan - från materialval till design, produktion och återvinning. Vi hjälper våra uppdragsgivare att ta fram strategier för sitt miljö- och hållbarhetsarbete, kombinerat med ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

LCA och EPD - miljöavtryck och miljövarudeklarationer

Livscykeltänkande och hållbara värdekedjor kan också generera nya affärsmodeller med mer hållbar konsumtion och användning.

Vi arbetar med livscykelanalys inom de flesta sektorer, från avfallshantering till kemikaliehantering. Vi är också ledande i arbetet med att ta fram miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, Environmental Product Declarations.

Vi tar fram information om miljöpåverkan från produkter och tjänster.

Erbjudanden inom konsumtion och produktion

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.