En modern kontorsbyggnad  med  en fasad som är välvd

Hållbar upphandling

Offentlig upphandling omsätter nästan en femtedel av Sveriges BNP och utgör ett kraftfullt styrmedel för att ställa om samhället i en mer hållbar riktning. Vi stöttar leverantörer och inköpare i hela upphandlingsprocessen och erbjuder även kortare utbildningar.

Offentlig upphandling som styrmedel kan påverka organisationers och anbudsgivares hållbarhetsarbete även utomlands genom krav på såväl miljöaspekter som social och ekonomisk hållbarhet.

Livscykelanalys är ett exempel på ett kostnadseffektivt sätt att ställa rätt krav och uppnå miljöförbättringar, inte minst på byggområdet. IVL erbjuder verktygsstöd som kan tillämpas på alla slags byggnadsverk.

Forskning på området upphandling växer.