Sjöpungsodling utanför Djupvik, Orust. Fredrik Norén och Anna-Sara Krång på bild.

Analys av biota

IVL analyserar utsläpp av vattenföroreningar och hur de tas upp och påverkar fisk, musslor och annan biota.

Genom den nära kopplingen som finns på IVL mellan forskning och tillgång till egna analyslaboratorier kan vi erbjuda helhetslösningar som omfattar hela kedjan från provtagningsplaner till rådgivning för åtgärdsplaner.

Analyserna görs i våra avancerade laboratorier. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Bestämning av grundämnesanalys, inklusive kvicksilver, PAH, PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, och mjukgörare i plastmaterial
  • Uppläggning av provplaner
  • Genomföra provtagning och provfiske
  • Analyser, riskutvärderingar och rådgivning för åtgärdsplaner

Ämnen vi mäter

Uppgifterna nedan om mätområde och mätosäkerhet är ungefärliga. För aktuella uppgifter kontakta kontaktpersonen ovan.

OORGANISKA ANALYSER

OORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

kvicksilver, totalt i fasta material

CVAFS

ng/g

0.03

0.1

9%

ja

metylkvicksilver i fasta material

CVAFS

ng/g

0.02

0.06

13%

nej

metylkvicksilver

CVAFS

ng/g

0.02

0.06


nej

Al

ICP-MS

ng/prov

10

30

50%

ja

As

ICP-MS

ng/prov

0,005

0,015

25%

ja

Pb

ICP-MS

ng/prov

0,006

0,02

25%

ja

Cd

ICP-MS

ng/prov

0,001

0,003

15%

ja

Co

ICP-MS

ng/prov

0,003

0,006

20%

ja

Cu

ICP-MS

ng/prov

0,03

0,01

20%

ja

Cr

ICP-MS

ng/prov

0,3

0,1

35%

ja

Fe

ICP-MS

ng/prov

2,0

6,0

40%

ja

Hg

ICP-MS

ng/prov

0,003

0,01

30%

ja

Mn

ICP-MS

ng/prov

0,04

0,12

20%

ja

Mo

ICP-MS

ng/prov

0,007

0,025

50%

ja

Ni

ICP-MS

ng/prov

0,5

0,17

20%

ja

V

ICP-MS

ng/prov

0,009

0,03

20%

ja

Zn

ICP-MS

ng/prov

0,4

1,2

20%

ja

Sb

ICP-MS

ng/prov
nej

ORGANISKA ANALYSER

ORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.4

40%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.4

30%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.4

30%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.3

30%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.3

30%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.3

30%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.3

30%

ja

Acenaften

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.60

2.0

70%

nej

Acenaftylen

PAH, HPLC-dad

ng/prov

2.7

9.0

40%

nej

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

50%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.9

3.0

30%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.5

50%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.70

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.30

1.0

30%

ja

Benso(j)fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.50

1.0

40%

nej

Benso(k)fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.10

0.40

20%

ja

Fluoren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.30

1.0

30%

nej

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.17

0.55

30%

ja

Naftalen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

3.0

10

70%

nej

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

1.5

4.9

30%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.40

1.2

30%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.60

2

30%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.50

1.3

40%

ja

Hormoner

Hormoner

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Estrone

fiskgalla, GC-MS

ng/g våtvikt

1

3

-

Nej

β-Estradiol

fiskgalla ,GC-MS

ng/g våtvikt

1

3

-

Nej

Ethynylestradiol

fiskgalla, GC-MS

ng/g våtvikt

1

3

-

Nej

Perfluorerade föreningar

Perfluorerade föreningar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Perfluorobutansulfonat (PFBS)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorohexansulfonat (PFHxS)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluoroktansulfonat (PFOS)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorodekansulfonat (PFDS)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorooktansulfonamid (PFOSA)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

6:2 FTS

ng/g vv

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoropentansyra (PFPeA)

ng/g vv

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorohexansyra (PFHxA)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluoroheptansyra (PFHpA)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorooktansyra (PFOA)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorononansyra (PFNA)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorodekansyra (PFDA)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluoroundekansyra (PFUnDA)

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Organiska tennföreningar

Organiska tennföreningar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad


Monobutyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej


Dibutyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej


Tributyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej


Monofenyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej


Difenyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej


Trifenyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej


Monooktyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej


Dioktyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej


Organiska tennföreningar

Organiska tennföreningarAnalyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Monobutyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

Dibutyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

Tributyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

Monofenyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

Difenyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

Trifenyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

Monooktyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

Dioktyltenn


ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej


Ftalater

Ftalater

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

DIBP


ng/g WW


4

30%.

nej

DBP


ng/g WW


4

30%.

nej

BBP


ng/g WW


6

30%.

nej

DEHP


ng/g WW


6

30%.

nej

DINP


ng/g WW


44

30%.

nej

DIDP


ng/g WW


77

30%.

nej

DOP


ng/g WW


1

30%.

nej

Organiska fosfatestrar

Organiska fosfatestrar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

TIBP = tris(iso-butyl)fosfat


ng/g WW


0.2

30%.

nej

TBP = tributylfosfat


ng/g WW


0.2

30%.

nej

TCEP = tris(2-kloretyl)fosfat


ng/g WW


2

30%.

nej

TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfat


ng/g WW


2

30%.

nej

DBPhP = di-butylfenylfosfat


ng/g WW


0.3

30%.

nej

DPhBP = butyldifenylfosfat


ng/g WW


1

30%.

nej

TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfat


ng/g WW


2

30%.

nej

TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfat


ng/g WW


1

30%.

nej

TPhP = trifenylfosfat


ng/g WW


0.4

30%.

nej

EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfat


ng/g WW


0.2

30%.

nej

TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfat


ng/g WW


0.1

30%.

nej

ToCP = tris(o-kresol)fosfat


ng/g WW


1

30%.

nej

TCP = trikresylfosfat


ng/g WW


1

30%.

nej

Fenoler

Fenoler
Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad


4-t-oktylfenol


ng/g vv


0.1

30%.

nej


4-iso-nonylfenol


ng/g vv


4

30%.

nej


BPA


ng/g vv


1

30%.

nej


2,4-dibromfenol


ng/g vv


1

30%.

nej


2,4,6-Tribromfenol


ng/g vv


0.4

30%.

nej


Tetrabrombisfenol A


ng/g vv


6

40%.

nej


Pentaklorfenol


ng/g vv


0.3

30%.

nej


Triklosan


ng/g vv


0.3

30%.

nej