Gräs och elledning

Biogaslösningar

IVL har både specialistkunskap och en bred helhetssyn över biogasområdet. Vi hjälper myndigheter, kommuner, lantbruk, företag och industri att göra verklighet av sina biogasprojekt, både i Sverige och internationellt.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning av nya tekniker för exempelvis förbehandling av substrat, produktion av biogas, förädling av biogödsel och användning samt förädling av biogasen.
  • Modellering och framtagande av verktyg relaterade till biogas.
  • Marknadsfrågor och regelverk relaterat till biogas (scenarioanalyser, prognostisering av utbud och efterfrågan, upphandling, policy- eller styrmedelsfrågor)
  • Systemanalyser inom biogas.
  • Certifiering av biogödsel enligt SPCR 120.
  • Hjälp med miljötillstånd för befintliga eller nya anläggningar, miljörapporter och hållbarhetskriterier.
  • Luftföroreningar, utsläpp till luft och spridningsberäkningar vid förbränning av biogas samt förbehandling av avfall.
  • Plaster och mikroplaster som kan förekomma i biogödseln/rötresten vid produktion av biogas.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sara Anderson: Bustrafiken elektrifieras. Vad betyder det för biogasen?