1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Mätning och analys av luft
Person mäter luft på ett tak

Mätning och analys av luft

IVL har lång erfarenhet av både gasformiga luftföroreningar och partiklar och erbjuder mätmetoder för kostnadseffektiv luftkvalitetsövervakning.

Vår omfattande mätverksamhet inom luftområdet är unik i sitt slag. Vi erbjuder enkla och robusta mätmetoder för kostnadseffektiv övervakning av luftkvaliteten, både för gasformiga luftföroreningar och partiklar som PM10 och PM2.5.

Många av IVL:s mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar IVL utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

IVL hjälper dig bland annat med:

  • Kontinuerlig mätning av kvävedioxid, ozon, och partiklar enligt luftkvalitetsförordningen.
  • Indikativa mätmetoder för övervakning av luftkvaliteten, bland annat diffusionsprovtagare
  • Emissionsmätningar t.ex. för certifiering av fartygsmotorer enligt ISO 8178
  • Bestämning av metaller, bens(a)pyren och PAH på partiklar, VOC och PAH i luft
  • Analyser av kvicksilver i luft, både totalt och partikulärt
  • Analysmetoder för metaller, t.ex. sällsynta jordartsmetaller (REE), katalysatormetaller.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-04-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen