Gruvindustrin

IVL leder en dialogplattform med gruvaktörer och myndigheter syftande till förenklad tillståndsprocess och tillhandahåller beslutsunderlag genom att undersöka gruvors och täktverksamheters påverkan på miljön.

  1. Startsida
  2. Din bransch
  3. Gruvindustrin

Gruvor, mineral- och metallproducenter

IVL erbjuder ledande kompetens och utrustning för vatten- och luftundersökningar. Vi har mångårig erfarenhet av miljömätningar vid gruv- och mineralverksamheter och erbjuder också miljötekniklösningar för att minska utsläppen och öka kostnadseffektiviteten genom processoptimering och senaste reningsteknik.

Hållbar metallproduktion i sikte

Projektet TraceMet har tagit fram ett pilotsystem för spårbarhet för metall. Det gör det möjligt att visa klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller – genom hela kedjan från gruva till färdig produkt.

Senaste nyheterna inom klimat

Tjänster vi erbjuder dig inom gruvindustrin

Forskning inom gruvor, mineral- och metallproducenter

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.