En byggarbetsplats med kranar i en blå streckad ritning

eBVD i Norden AB

Bolaget eBVD i Norden AB ägs gemensamt av IVL och Byggmaterialindustrierna. Bolaget jobbar med elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD:er, som är en branschstandard och byggbranschens senaste format av byggvarudeklarationer.

Systemet för spårbarhet, digitalt flöde och registrering av byggvarudeklarationer

Genom en digital tjänst tillhandahåller eBVD-systemet ett verktyg där du som tillverkare av byggprodukter och byggmaterial enkelt kan registrera och hantera din digitala miljöinformation.

Vad som ska registreras i eBVD-formatet är överenskommet av hela byggbranschen. Formatet ägs av Byggmaterialindustrierna som bevakar nya regler och utvecklar byggvarudeklarationen i samverkan med bygg- och fastighetsbranschen. Innehållet i deklarationerna ägs dock av den som deklarerar/leverantörerna själva.

Det är helt fritt att söka efter byggvarudeklarationer som publicerats i eBVD-systemet.

Vad är en elektronisk byggvarudeklaration, eBVD?

En elektronisk byggvarudeklaration, eBVD, är ett digitalt branschgemensamt format vars syfte är att skapa spårbarhet genom värdekedjan, samt utgöra underlag för bedömning och val av produkter och material.

eBVD är en branschstandard för redovisning av miljöinformation om byggmaterial. Formatet utgör en samlad och överenskommen grund för att informera om en varas eller kemisk produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. eBVD-systemet är en webbapplikation som möjliggör för företagen att registrera sina byggvarudeklarationer, lagra och tillhandahålla versioner samt dela dem via xml, pdf och Web-API. Den första elektroniska byggvarudeklarationen lanserades under våren 2016 och den senaste större uppdateringen skedde under 2022. Formatet uppdateras löpande utifrån förändringar i lagstiftning och marknadskrav.

En kvinna som sitter och jobbar framför datorn

Kom igång med eBVD

Skapa ett konto och lär dig mer om hur du fyller i en eBVD.

Skapa ett konto genom att följa länken nedan och fyll i era företagsuppgifter i formuläret. Efter att formuläret skickats in får du en bekräftelse per mail med ett licensavtal. När licensavtalet är signerat och returnerat till ebvd@ivl.se blir du aktiverad som användare. När vi aktiverar dig som användare skickar vi ut inloggningsuppgifter och information om hur du kommer åt eBVD-systemet för att börja registrera och administrera dina eBVD:er.

Hand skriver på dator

Prislista för eBVD

Årlig avgift

Priskategori

3. 200 SEK/år, ex moms

Mikroföretag omsättning mindre än 2 MEUR/år (20 MSEK/år)

5.200 SEK/år, ex moms

Små företag omsättning mindre än 10 MEUR/år. (100 MSEK/år)

7.300 SEK/år, ex moms

Medelstora företag omsättning mindre än 50 MEUR/år (500 MSEK/år).

10.400 SEK/år, ex moms

Stora företag omsättning större än 50 MEUR/år (500 MEK/år).

Avgifterna justeras årligen från och med första januari kommande år enligt SCBs tjänsteprisindex. Den nya avgiften baseras på årsförändringen för kvartal 3 innevarande år jämfört med föregående år, med avrundning till jämnt 100-tal kronor.

Digital miljöinformation

API (Application Programming Interface) möjliggör en uppkoppling mellan olika verktyg och databaser. API innebär att digital miljödata har möjligheten att delas på ett öppet och transparant sätt.

Digital överföring av eBVD gör det effektivt att både tillhandahålla och använda miljöinformation för byggmaterial. För att erbjuda detta skapar vi i samarbete med beställare uppkopplingar mellan eBVD-systemet och andra databaser via API.

Bolaget har avtal med följande organisationer om att kunna hämta digitala byggvarudeklarationer från eBVD-databasen:

• BASTA • Finfo • GBR • VVS-Info

Är du intresserad av att komma igång med en uppkoppling mot vårt API vänligen kontakta ebvd@ivl.se för mer information.

Vi som jobbar med eBVD

Anna Jarnehammar porträtt

Anna Söderholm

Ansvarig

Porträtt med Charlotte Stjernqvist

Charlotte Stjernqvist (föräldraledig)

Produktägare

Portrait of a woman

Cecilia Groth

Utbildningar och support

Porträtt på en kvinna med färgad klänning

Paulina Rode Kemlo

Support och administration

A portrait of a woman

Rebecca Lindman

Utbildningar och support

Har du frågor? Kontakta oss gärna via ebvd@ivl.se:

ordet eBVD på en vit bagrundsplatta

Mer information om eBVD

Vill du läsa mer om historiken bakom eBVD, besök Byggmaterialindustrierna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Håll utkik i vår kalender efter utbildningar och seminarier om byggvarudeklarationer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.