18 april

Del 2: Klimatdeklarera med Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Utbildningen är en nybörjarutbildning som handlar om hur du kan klimatberäkna och redovisa klimatpåverkan från byggnader. Vi fokuserar på hur du gör beräkningen i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM).

Green energy from solar cell harvesting sun light with cranes on the construction site background as modern global construction industry concept
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.1cfccc9f184c4adc984f9d3/solarcells-cranes-energy.jpg